Det här är Kamratunionen

En för alla, alla för Blåvitt! Det är ett motto som bör vara självklart för alla IFK Göteborgs anhängare. Vi ska vara en Kamratgemenskap baserad på ömsesidig respekt, frihet under ansvar – och en pulserande blåvit passion. Det är dit vi vill. Änglar, det här är Kamratunionen!

Den 4 oktober 1904 bildades Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg. Sedan dess har generationer blåvitrandiga lyft föreningen till framgångar som ingen annan fotbollsklubb i Norden är i närheten av. Det arbetet är emellertid inte färdigt. Vi blåvita får aldrig bli mätta. Vi ska bära vårt namn och vår tradition vidare till nya framgångar för nya generationer änglar. Som Bebben sa: ”Blåvitt får aldrig dö”. Det, änglar, är vårt arv.

För att bygga en stark blåvit supporterrörelse, som ska kunna stödja Blåvitt i mötet med framtidens krav och som verkligen ALLA blåvita ska kunna vilja vara en del av, har representanter för flera stora supportersammanslutningar runt IFK Göteborg skapat Kamratunionen.

Vi som står bakom Kamratunionen har samlats runt följande grunder:

* Vi älskar IFK Göteborg och betraktar alla blåvita som våra bröder och systrar.
* Vi anser att alla som vill bidra till att positivt stödja Blåvitt efter sin förmåga, har samma värde.
* Vi uppmanar därför alla blåvita att visa varandra en ömsesidig, prestigelös respekt.
* Vi kräver friheten att utöva ett självständigt och expressivt supporterskap, men vi erkänner samtidigt det ansvarstagande som en sådan frihet förutsätter.
* Vårt mål är att vi blåvita ska leverera det mest kraftfulla läktarstöd som finns i Sverige – för IFK Göteborg förtjänar inget mindre.

Av ovanstående följer bland annat att…

…vi accepterar inte våld på eller i anslutning till våra arenor eller andra självklara samlingsplatser.
…vi avhåller oss från pyroteknik på IFK Göteborgs matcher.
…vi fördömer inkastande av föremål mot spelare, ledare eller domarteam på IFK Göteborgs matcher.

Vi anser att det är alla blåvitas individuella och kollektiva ansvar att stå upp för det här – eftersom det gynnar Blåvitt.

Kamratunionen är en fortsättning och ett nästa steg i den rörelse som kallades LM4 och som tog fart vintern 2007. Den riktar sig till alla blåvita – oavsett ålder eller från vilken plats på arenan man följer IFK – och är avsedd att bli det bålverk på vilket vi bygger framtidens blåvita läktarstöd. Vi hoppas den ska fungera som en enande faktor och en diskussionsplattform. Men vi avser även att ge Kamratunionen konkreta uttryck genom att den övertar ansvaret för tifon, samt att vi kommer ta fram blåvita kläder och souvenirer med Kamratunionen som tema. Överskottet kommer att gå till tifoverksamhet.

Kamratunionen är dock ingen ny gruppering. Det är en idé, en samling värden kring vilka flera faktiska grupper och enskilda supportrar valt att samlas. Bakom Kamratunionen finns blåvita i alla åldrar och av alla kategorier – sittande publik, klackfolk och medlemmar av vad som populärt kallas ”firmor”. Vi är olika, men vi förenas av kärleken till Blåvitt och det mål vi har för ögonen: Blåvitts bästa.

Kamratunionen är alltså en fortsättning, men även början. Den är något unikt, kanske i hela Europa. Precis som IFK Göteborg. Så vi ber er samlas under fanorna nu, änglar. Se vad som förenar oss, inte vad som skiljer oss åt. Vi är Kamraterna från Göteborg – och vi ska framåt!

Lämna ett svar